BiGA = 1 Gram Altın

Fiziksel Karşılığı Olan Blokzincir Tabanlı Yeni Nesil Transfer Sistemi

Proje Raporu

Altına Dayalı Dijital Varlık Platformu

Projenin temel amacı, fiziki karşılığı bloke altına alınmış ve standartları belirli olan kaydi altının blokzincir teknolojisi kullanılarak transfer işlemlerinin yapılabileceği bir altyapı oluşturmaktır. Mevcut çözümler incelendiğinde, blokzincir teknolojisiyle üretilmiş birçok dijital değerin arkasında fiziksel bir dayanak varlık bulunmadığı görülmektedir. Bu dijital varlıkların gerçek bir değere dayanmamasından ötürü henüz regüle edilmemiş piyasalardaki değerlerinde yüksek volatilite gözlemlenmektedir. Blokzincir tabanlı çözümlerde her bir dijital değer için önceden tanımlı bir fiziksel dayanağın var olması halinde, kendine ait ayrıca bir değeri olmayan kaydi bir varlığın transferi sağlanmış olacaktır. Bu transfer işlemleri blokzincir üzerindeki tüm doğrulayıcı paydaşlar tarafından doğrulanmalı, ancak transfer içerikleri sadece düzenleyici bir otorite tarafından izlenebilmelidir. Bu amaçla konusunda dünyada bir ilk olan Altın Transfer Sistemi’yle entegre çalışan, blokzincir teknolojisi ile geliştirilmiş, tam gizliliğin ve denetlenebilirliğin sağlandığı ilk dijital varlığın ismi BiGA’dır. Proje Raporu linkinden proje ile ilgili detaylı bilgilere ulaşılabilir.

Why Choose Us Image

7/24 Transfer

Katılımcı bankalar tarafından onaylanan anlık transfer

Dijital Altın Ağı

Oluşturulabilecek blokzincir ağı ile sınırlardan bağımsız

İşlem Mahremiyeti

Tasarlanan kriptografik altyapı ile tam mahremiyet

İzlenebilirlik

İşlemlerin taraflar dışında otorite tarafından da izlenebilmesi

Fiziki Karşılık

1 BiGA eşittir 1 gram altın

Veriye Erişim

Merkez bağımsız veriye kısıtsız erişim imkanı

Takasbank Blokzincir Yaklaşımı ve BiGA Projesi

BiGA Projesi Teknik Detayları

BiGA Projesi Kriptografik Altyapısı

BiGA Blokzincir Ağı ve Test Çalışmaları

BiGA Yol Haritası

Aralık 2017
Proje Başlangıcı

Mayıs 2018
Prototip

Temmuz 2018
Kriptografik Tasarım

Eylül 2018
PCT Patent

Mayıs 2019
Katılımcı Testleri

Eylül 2019
BiGA Proje Raporu Yayını

Aralık 2019
Versiyon 1.0 Devreye Alınması

Haziran 2021
Versiyon 2.0

Sıkça Sorulan Sorular

Marka adı BiGA olan ve “Bir Gram Altın” ifadesinin kısaltması olan BiGA, fiziki karşılığı mislen saklamaya alınmış standartları belirli olan kaydi altının taraflar arasında doğru, kontrollü ve mahremiyet odaklı bir şekilde transfer edilebilmesini sağlayan blokzincir tabanlı bir altyapı projesidir.
BiGA kendi değeri olmayan, tamamen altının değerine endeksli bir transfer altyapısıdır. BiGA kullanılarak geliştirilecek ödeme sistemleri altyapıları BiGA’ da tanımlanacak değerin (altın, gümüş, para birimleri) gerçek değerlerini temsil etmeye devam edecektir.
BİGA henüz son kullanıcıların kullanımına açılmamıştır. Ancak projenin ilerleyen fazlarında öncelikli olarak bankalar veya aracı kurumlar üzerinden hesap açılması yöntemiyle BiGA alım-satım-transfer işlemlerinin yapılması planlanmaktadır.
İlk faz için, son kullanıcılar bir aracı kurum üzerinden BiGA alım satım işlemlerini gerçekleştirebileceklerinden cüzdan arayüzü ilgili kurum tarafından son kullanıcıya sağlanacaktır. İleriki dönemlerde bireysel kullanıcıların kendi hesaplarını yönettikleri mobil/web cüzdan uygulamalarının geliştirilmesi planlanmaktadır.
Bu sorunun cevabı cryptocurrency dediğimiz şeyin henüz tam ve kesin bir tanımının olmaması sebebiyle farklılık göstermektedir. BiGA, altyapısında blokzincir teknolojisinden güç alan, yoğun kriptografik algoritmaların kullanılması ile işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini ve onaylanmasını sağlayan, çalışması için tek bir merkeze ihtiyaç duymayan yapısı ile mevcut cryptocurrency lere benzeyen, fiziksel dayanağı olması ve denetlenebilir olması bakımından bu yapılardan ayrılan bir dijital varlık platformudur.
Mevcut geliştirilen ürün teknik olarak bir blokzincir altyapısıdır. Bu sistem ileriki fazlarda ödeme sistemleri için kullanılabileceği gibi farklı değerlerin transfer işlemleri için de kullanılabilir.
BiGA mevcut frameworkler kullanılarak geliştirilen ve kurumsal transferlemelerde ihtiyaç duyulan mahremiyet ve regülasyonlara uyum sorunlarına çözüm üreten bir altyapıdır.
Henüz yaygınlaştırılma süreci planlama aşamasındadır. Devreye alındığında BiGA’ ların hangi banka ve aracı kurumlardan alınıp satılabileceği duyurulacaktır.
BiGA proje raporu bu konuda kamuoyunun ihtiyacı olan bilgileri içermektedir. Anasayfa üzerindeki Proje Raporu linkinden ilgili rapora ulaşabilirsiniz.
BiGA, yapısı itibariyle bir altyapı platformu olarak tasarlandığı için tanımlanacak farklı değerli varlıklar için de çalışabilir. Ancak Altın Transfer Sistemi ile olan entegrasyonu nedeniyle halihazırda sadece altın için çalışmaktadır.
BiGA projesi, fiziksel bir dayanağın olduğu, işlemi yapan taraflar haricinde işlem detayının diğerleri tarafından görülememesi ile mahremiyetin sağlandığı ve aynı zamanda da bu işlemlerin otorite tarafından gerektiğinde denetlenebildiği bir platform olması açısından diğer çözümlerden farklılaşmaktadır.
BiGA’ nın kendi değeri yoktur. Tamamen altına endeksli olarak değerini korur.

Takasbank

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4 Sarıyer 34467 İstanbul


Telefon : 0 212 315 25 25 (pbx)

E-Posta : bigadev@takasbank.com.tr